اثر مکمل روغن کتان و تزریق ویتامین‌های (A, D3, E) بر عملکرد و متابولیت‌های سرم گوساله‌های ماده شیر‌خوار

اثر مکمل روغن کتان و تزریق ویتامین‌های (A, D3, E) بر عملکرد و متابولیت‌های سرم گوساله‌های ماده شیر‌خوار
مقالات

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر روغن دانه کتان و ویتامین‌های محلول در چربی (E, D3, A) بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی گوساله‌های شیرخوار، آزمایشی با استفاده از 28 رأس گوساله شیرخوار ماده هلشتاین اجرا شد. در این آزمایش، گوساله‌ها در سن چهار روزگی به‌صورت کاملاً تصادفی به یکی از چهار تیمار مورد آزمایش اختصاص داده شدند. تیمار‌های مورد آزمایش شامل: 1) شیرکامل همراه با استارتر آغازین (شاهد) 2) جیره شاهد مکمل شده با روغن کتان (3/0میلی لیتر به‌ازای هر کیلو وزن بدن)، 3) جیره شاهد و ترزیق هفته‌ای هفت سی‌سی ویتامین محلول در چربی 4) جیره شاهد مکمل شده با روغن کتان (3/0 میلی لیتر به‌ازای هر کیلو وزن بدن) و ترزیق هفته‌ای هفت سی‌سی ویتامین محلول در چربی. نمونه‌های خون در روز‌های 1، 14، 28، 56 روزگی (زمان از شیر گیری) از سیاه رگ گردنی جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد که تیمارهای آزمایشی تأثیری بر مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه، بازده خوراک و رشد اسکلتی نداشت. غلظت پارامتر‌های سرم خونی مانند گلوکز، پروتئین تام، کراتنین، تری گلیسیرید و اوره سرمی خون تحت تأثیر تیمار‌های آزمایشی قرار نگرفتند. نتایج به‌دست آمده از این آزمایش نشان می‌دهد که استفاده از اسیدهای چرب اشباع نشده چندگانه روغن دانه کتان و یا تزریق ویتامین محلول در چربی نه تنها هیچ تأثیر سوئی بر عملکرد گوساله‌ها نداشت، بلکه سبب بهبود برخی از متابولیت سرمی نیز شد.

https://ijasr.um.ac.ir/article_40825_43146456938a221ad6024a007ecac3a1.pdf

آدرس دفتر مرکزی:

تهران، میدان توحید، خیابان پرچم، تقاطع رودکی شمالی، پلاک 53 ، طبقه دوم

02166595006   |   کد پستی:1457867113


کارخانه:

سمنان، شهرک صنعتی شرق، میدان جمهوری، ابتدای خیابان وحدت، کارخانه شیمی دارو کوثر

33652157-023   |   کد پستی:3535168391


آزمایشگاه:

تهران، میدان توحید، ابتدای خیابان ستارخان، خیابان کوثر یکم، پلاک 24

66435211-021   |   66923141-021   |   کد پستی:1457784631