فرایند ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی سال ۱۴۰۲ شرکت شیمی دارو کوثر انجام شد.

فرایند ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی سال ۱۴۰۲ شرکت شیمی دارو کوثر انجام شد.

فرایند ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی سال ۱۴۰۲ شرکت شیمی دارو کوثر انجام شد.

با حضور ارزیابان مرکز تعالی سازمانی در شرکت شیمی دارو کوثر، روزهای ۱۷ و ۱۸ دی ماه ۱۴۰۲ ارزیابی این شرکت صورت پذیرفت. به گزارش روابط عمومی شرکت شیمی دارو کوثر، در ادامه فرایند شرکت در جایزه ملی تعالی سازمانی سال ۱۴۰۲ و برگزاری مراحلی همچون تدوین اظهارنامه، خودارزیابی و تدوین پروژه‌های بهبود، گام چهارم یعنی سایت ویزیت آغاز شد که در جلسه افتتاحیه، مدیرعامل و مدیران شرکت و ارزیابان مرکز ملی تعالی سازمانی حضور داشتند. در این مرحله که بعد از ارسال اظهارنامه و خودارزیابی‌ها انجام می‌شود، دبیرخانه مرکز ملی تعالی سازمانی اقدام به تعیین تیم ارزیابی نمود و نسخه‌ای از اظهارنامه را در اختیار تیم ارزیاب قرار داد.

تیم ارزیابی بعد از مطالعه دقیق اظهارنامه با هماهنگی سازمان، برای بازدید، در شرکت شیمی دارو کوثر حضور یافتند و فرآیندهای شرکت در بخش های مختلف را ارزیابی و در پایان جهت بررسی و اجماع تشکیل جلسه نمودند. لازم به ذکر است که شرکت شیمی دارو کوثر در ارزیابی سال گذشته، تقدیرنامه یک ستاره دریافت نموده بود و امسال برنامه‌ریزی جهت اخذ تقدیرنامه سه ستاره نموده است.

آدرس دفتر مرکزی:

تهران، میدان توحید، خیابان پرچم، تقاطع رودکی شمالی، پلاک 53 ، طبقه دوم

02166595006   |   کد پستی:1457867113


کارخانه:

سمنان، شهرک صنعتی شرق، میدان جمهوری، ابتدای خیابان وحدت، کارخانه شیمی دارو کوثر

33652157-023   |   کد پستی:3535168391


آزمایشگاه:

تهران، میدان توحید، ابتدای خیابان ستارخان، خیابان کوثر یکم، پلاک 24

66435211-021   |   66923141-021   |   کد پستی:1457784631