بازدید معاون تولید هلدینگ کشاورزی کوثر از مجتمع آزمایشگاهی کوثر (وابسته به شرکت شیمی دارو کوثر)

بازدید معاون تولید هلدینگ کشاورزی کوثر از مجتمع آزمایشگاهی کوثر (وابسته به شرکت شیمی دارو کوثر)

بازدید معاون تولید هلدینگ کشاورزی کوثر از مجتمع آزمایشگاهی کوثر (وابسته به شرکت شیمی دارو کوثر)

آقای دکتر مهراب فرجی معاونت تولید شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر جهت بازدید از نحوه خدمات آزمایشگاهی و ظرفیت‌های شرکت شیمی دارو کوثر از مجتمع آزمایشگاهی کوثر بازدید نمود. به گزارش روبط عمومی و اطلاع رسانی شرکت شیمی دارو کوثر، در این بازدید که همکاران معاونت تولید، نیز آقای دکتر فرجی را همراهی نمودند، ضمن بازدید از بخش های مختلف آزمایشگاه از جمله سرولوژی، مولکولی، میکروبی، انگل‌شناسی، شیمی و آنالیز دستگاهی، از عملکرد مثبت شرکت شیمی دارو کوثر و زحمات کارکنان تمامی بخش‌ها که در راستای تامین امنیت و ایمنی غذایی کشور فعالیت می‌نمایند تعریف و تمجید شد و بر پیگیری جهت برنامه ریزی به منظور استفاده حداکثری از تمام ظرفیتهای موجود در مجتمع آزمایشگاهی کوثر تاکید کرد.

در ادامه، طی نشستی با حضور جناب آقای دکتر زندیه و مدیران شرکت در خصوص تقویت و افزایش همکاری با بخش خصوصی گفتگو و تبادل نظر شد.

در این جلسه مقررشد شرکت شیمی و دارو کوثر توانمندی‌های خود در تمامی بخش‌های آزمایشگاهی را طی روزهای آتی به معاونت هلدینگ کشاورزی کوثر ارسال نماید تا از طریق آن معاونت به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های مربوطه جهت استفاده از ظرفیتهای مجتمع آزمایشگاهی کوثر اطلاع رسانی گردد.

 

آدرس دفتر مرکزی:

تهران، میدان توحید، خیابان پرچم، تقاطع رودکی شمالی، پلاک 53 ، طبقه دوم

02166595006   |   کد پستی:1457867113


کارخانه:

سمنان، شهرک صنعتی شرق، میدان جمهوری، ابتدای خیابان وحدت، کارخانه شیمی دارو کوثر

33652157-023   |   کد پستی:3535168391


آزمایشگاه:

تهران، میدان توحید، ابتدای خیابان ستارخان، خیابان کوثر یکم، پلاک 24

66435211-021   |   66923141-021   |   کد پستی:1457784631