تاثیر مکمل فیتوژنیک(XTRACT 6930) بر عملکرد، کیفیت تخم‌مرغ و برخی فراسنجه‌های فیزیولوژیکی مرغان تخم‌گذار

تاثیر مکمل فیتوژنیک(XTRACT 6930) بر عملکرد، کیفیت تخم‌مرغ و برخی فراسنجه‌های فیزیولوژیکی مرغان تخم‌گذار
مقالات

چکیده

هدف تحقیق حاضر مطالعه اثر یک نوع مکمل فیتوژنیک حاوی کارواکرول، کاپسایسین و سینمالدئید بر عملکرد، صفات کیفی تخم­مرغ، جمعیت میکروبی روده­ کور، فراسنجه­های خونی، ایمنی و ریخت­شناسی تخمدان مرغان تخم­گذار در مرحله دوم تخم­گذاری بود. در این تحقیق از تعداد 120 قطعه مرغ تخم­گذار سویه­ های-لاین W-36 ­ با سن 70 هفته با 5 تیمار، 4 تکرار و 6 قطعه مرغ در هر تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی به مدت 10 هفته (2 هفته عادت پذیری و 8 هفته رکوردبرداری) استفاده شد. تیمار­های آزمایشی شامل سطوح صفر، 50، 100، 150 و 200 میلی­گرم در کیلوگرم مکمل فیتوژنیک بودند. نتایج نشان داد که اگر چه مکمل فیتوژنیک تأثیر معنی­داری بر مصرف خوراک و ضریب­تبدیل خوراک نداشت، اما در کل دوره آزمایش سطح 100 میلی­گرم در کیلوگرم وزن و درصد­تولید تخم­مرغ را به طور معنی­داری در مقایسه با تیمار کنترل افزایش داد (05/0­> P). ضخامت پوسته در سطح 100 میلی­گرم در کیلوگرم جیره به­طور معنی‌‌داری در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت (05/0 > P). جمعیت لاکتوباسیل در روده کور پرندگان دریافت کننده مکمل فیتوژنیک به­طور معنی‌داری بالاتر از تیمار کنترل بود (05/0 > P). فراسنجه­های خونی، پاسخ آنتی­بادی علیه  SRBCو فراسنجه­های تولید­مثلی مرغان تخم­گذار تحت تأثیر اعمال تیمارها قرار نگرفتند. نتایج نشان داد که افزودن100 میلی‌گرم درکیلوگرم مخلوط روغن‌های ضروری کارواکرول، کاپسایسین و سینمالدئید­ به جیره مرغان تخم­گذار نه­ تنها درصد ­تولید،­ وزن تخم­مرغ و جمعیت باکتری لاکتوباسیل روده کور را افزایش داد، بلکه باعث بهبود ضخامت پوسته تخم­مرغ­ شد.

https://ijasr.um.ac.ir/article_37043_35f1b699f2bf7b3bd9cbac434d99f0a5.pdf

آدرس دفتر مرکزی:

تهران، میدان توحید، خیابان پرچم، تقاطع رودکی شمالی، پلاک 53 ، طبقه دوم

02166595006   |   کد پستی:1457867113


کارخانه:

سمنان، شهرک صنعتی شرق، میدان جمهوری، ابتدای خیابان وحدت، کارخانه شیمی دارو کوثر

33652157-023   |   کد پستی:3535168391


آزمایشگاه:

تهران، میدان توحید، ابتدای خیابان ستارخان، خیابان کوثر یکم، پلاک 24

66435211-021   |   66923141-021   |   کد پستی:1457784631