معرفی شرکت

تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت شیمی دارو کوثر در سال 1392 به جهت پاسخگویی به نیاز مشتریان داخلی و خارجی و در راستای ارتقاء سطح امنیت دارویی کشور در حوزه دام، طیور و آبزیان از یکسو و ایجاد اشتغال پایدار از سوی دیگر در استان سمنان با سرمایه گذاری گسترده ای با هدف تکمیل زنجیره تامین گروه تاسیس گردید. شرکت شیمی دارو کوثر از واحدهای زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر و وابسته به سازمان اقتصادی کوثر می باشد.

در سال 1393 کارخانه شیمی دارو کوثر واقع در شهرک صنعتی سمنان با هدف تولید انواع محصولات مکمل و کنستانتره دام، طیور، آبزیان و مواد ضدعفونی کننده و... خریداری گردید و  در سال 1399 مجتمع آزمایشگاهی کوثر با هدف انجام خدمات آزمایشگاهی به شرکت های تابعه شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر و مشتریان بیرون از مجموعه به این شرکت الحاق گردید.

پیام مدیرعامل محترم شرکت

شرکت شیمی دارو کوثر نزدیک به 10 سال سابقه در عرصه تولید محصولات دارویی، مکمل دام، طیور، آبزیان و مواد ضدعفونی کننده را دارا میباشد. و ضمن درک ماموریت فرا اقتصادی خود و تاکید بر ایفای نقش در امر تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتي در خصوص افزایش اشتغال و تولید، همواره کوشیده است با استفاده از دانش و فناوری، سیستم های نوین مدیریتي و توجه به طرح ها و ایده های نوآورانه در ارتقا امنیت غذایي کشور پیشتاز باشد. در این مسیر با بكارگیری مدلهای نوین مدیریتي در قالب ایجاد سازماني سرآمد و استراتژی محور با توسعه زیر ساخت های اطلاعاتي مورد نیاز، بهره گیری از نیروی متخصص، اجرای کارآمد و اثر بخش پروژه های بهبود، زمینه های خلق ارزش افزوده بالاتر را فراهم آورده است. شرکت با حفظ و توسعه قابلیت های محوری و توانمندی های خود، مزیت رقابتي لازم جهت حفظ بازار و شناسایي فرصت های جدید را کسب می نماید و با تاکید بر استقرار زنجیره تامین و تولید، زمینه ارتقا بهره وری و کاهش ریسک های مالي، فروش و عملیاتي را فراهم آورد و سطح تنوع محصولات را ارتقا بخشد. در کنار موفقیت های به دست آمده در زمینه های تولیدی، بیشترین تلاش مدیران و کارشناسان ما بسترسازی و ایجاد زیرساخت های لازم برای بهبود کمي و کیفي محصولات، خدمات و ارتقاء سطح آمادگي منابع مدیریتي جهت هدایت و راهبری مطلوب، مي باشد. به روزآوری ساختار سازمان و جذب جوانان نخبه و دانش آموخته جزو اقدامات اصلي شرکت برای افزایش بهره وری بوده است. همچنین در حوزه های تعالي سازماني و اجرای سیستم کیفیت گام های ارزشمندی را برداشته ایم.

به همین منظور امید است ضمن ارتقا دانش سازماني در حوزه تعالي سازماني و تشكیل کمیته های تخصصي و مشارکت مستمر کارکنان، ضمن حفظ و ارتقا نقاط قوت، با تعریف پروژه های بهبود مرتبط درصدد برطرف سازی نقاط قابل بهبود در راستای تضمین پیشرفت پایدار و تحقق اهداف شرکت شیمی دارو کوثر برآئیم.

بیانیه ماموریت

شرکت شیمی دارو کوثر با ایجاد کنترل های اثربخش و پذیرش اصل رقابت در بازار، بر آن است تا در راستای برنامه های توسعه پایدار شرکت های گروه کشاورزی کوثر  و سایر مشتریان فعال در صنعت دام ، طیور و آبزیان ، با تولید و تامین به موقع اقلام و خدمات مصرفی آنان، مطابق با جدیدترین الزامات و استانداردهای کیفی، بهداشتی و زیست محیطی، در افزایش بهره وری تولیدی و اقتصادی مشتریان خود و همچنین امنیت زیستی جامعه، نقش آفرینی نماید.

چشم انداز

شرکت شیمی دارو کوثر با اتکال به خداوند سبحان در افق 1404 در چارچوب سیاست های کلي اقتصاد مقاومتي و تكیه بر مدیریت جهادی به عنوان شرکت پیشرو نیازهای دارویی، مکمل ها و ریزمغذی ها و خدمات آزمایشگاهی شرکت های گروه کشاورزی کوثر را در زنجیره تامین بطور کامل برآورده خواهد نمود و با بهره گیری از دانش روز و تکیه بر توان کارشناسی به عنوان برندی معتبر و قابل اطمینان در زمینه کمک به تامین امنیت غذایي و اشتغال مولد و پایدار در تولید داروها و مکمل های دامی و نیز حضور فعال در بازارهای داخلی و منطقه شناخته خواهیم شد.

عنوان هدف کمی (مبتنی بر اجزای چشم‌انداز)

  1. تامین کلیه نیازهای دارویی ، مکمل ها و ریزمغذی ها شرکت های گروه کشاورزی کوثر و مشتریان بیرونی
  2. افزایش سهم بازار داخل کشور در زمینه محصولات مکمل و داروهای دامی
  3. تامین کلیه نیازهای خدمات آزمایشگاهی شرکت های گروه کشاورزی کوثر و مشتریان بیرونی
  4. افزایش سهم بازار داخل کشور در زمینه خدمات آزمایشگاهی
  5. صادرات محصولات تولیدی به خارج از کشور
  6. ارتقاء برند شرکت بعنوان یکی از 3 برند برتر تولید کننده مکمل و داروهای دامی

عنوان هدف کیفی

  1. انجام با کیفیت فعالیت های تولیدی، خدماتی و فرآیندی
  2. تحقیق محور شدن کلیه فعالیت های تولیدی و خدماتی
  3. حفظ وتوسعه نیروی انسانی کارشناسی و متخصص متناسب با نیازهای شرکت

 

<p dir="rtl" style="text-align:justify"><strong>دکتر بهراد زندیه<br />
متولد 1351/01/02<br />
تحصیلات: دکترای دامپزشکی</strong></p>

<p dir="rtl" style="text-align:justify"><strong>آدرس ایمیل&nbsp;Zandiyeh.behrad@gmail.com</strong></p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>
مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

دکتر بهراد زندیه
متولد 1351/01/02
تحصیلات: دکترای دامپزشکی

آدرس ایمیل Zandiyeh.behrad@gmail.com

 

بیشتر ...
<p dir="rtl" style="text-align:justify">دکتر مسعود مقدم پور<br />
متولد&nbsp; 1345/01/01<br />
تحصیلات: دکترای عمومی دامپزشکی و دکترای تخصصی ویروس شناسی پزشکی<br />
<br />
Email:&nbsp; &nbsp;mmoghaddamp@yahoo.com</p>
رئیس هیئت مدیره

دکتر مسعود مقدم پور
متولد  1345/01/01
تحصیلات: دکترای عمومی دامپزشکی و دکترای تخصصی ویروس شناسی پزشکی

Email:   mmoghaddamp@yahoo.com

بیشتر ...
<h6 dir="rtl">&nbsp;</h6>

<p dir="rtl">دکتر ایمان صبخی<br />
متولد 1359/01/14<br />
تحصیلات: دکترای&nbsp; شیمی</p>
عضو موظف هیئت مدیره
 

دکتر ایمان صبخی
متولد 1359/01/14
تحصیلات: دکترای  شیمی

بیشتر ...
<p dir="rtl" style="text-align:justify"><strong>دکتر بهراد زندیه<br />
متولد 1351/01/02<br />
تحصیلات: دکترای دامپزشکی</strong></p>

<p dir="rtl" style="text-align:justify"><strong>آدرس ایمیل&nbsp;Zandiyeh.behrad@gmail.com</strong></p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>
مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

دکتر بهراد زندیه
متولد 1351/01/02
تحصیلات: دکترای دامپزشکی

آدرس ایمیل Zandiyeh.behrad@gmail.com

 

بیشتر ...
<p dir="rtl" style="text-align:justify">دکتر مسعود مقدم پور<br />
متولد&nbsp; 1345/01/01<br />
تحصیلات: دکترای عمومی دامپزشکی و دکترای تخصصی ویروس شناسی پزشکی<br />
<br />
Email:&nbsp; &nbsp;mmoghaddamp@yahoo.com</p>
رئیس هیئت مدیره

دکتر مسعود مقدم پور
متولد  1345/01/01
تحصیلات: دکترای عمومی دامپزشکی و دکترای تخصصی ویروس شناسی پزشکی

Email:   mmoghaddamp@yahoo.com

بیشتر ...
<h6 dir="rtl">&nbsp;</h6>

<p dir="rtl">دکتر ایمان صبخی<br />
متولد 1359/01/14<br />
تحصیلات: دکترای&nbsp; شیمی</p>
عضو موظف هیئت مدیره
 

دکتر ایمان صبخی
متولد 1359/01/14
تحصیلات: دکترای  شیمی

بیشتر ...
<p dir="rtl" style="text-align:justify"><strong>دکتر بهراد زندیه<br />
متولد 1351/01/02<br />
تحصیلات: دکترای دامپزشکی</strong></p>

<p dir="rtl" style="text-align:justify"><strong>آدرس ایمیل&nbsp;Zandiyeh.behrad@gmail.com</strong></p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>
مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

دکتر بهراد زندیه
متولد 1351/01/02
تحصیلات: دکترای دامپزشکی

آدرس ایمیل Zandiyeh.behrad@gmail.com

 

بیشتر ...
<p dir="rtl" style="text-align:justify">دکتر مسعود مقدم پور<br />
متولد&nbsp; 1345/01/01<br />
تحصیلات: دکترای عمومی دامپزشکی و دکترای تخصصی ویروس شناسی پزشکی<br />
<br />
Email:&nbsp; &nbsp;mmoghaddamp@yahoo.com</p>
رئیس هیئت مدیره

دکتر مسعود مقدم پور
متولد  1345/01/01
تحصیلات: دکترای عمومی دامپزشکی و دکترای تخصصی ویروس شناسی پزشکی

Email:   mmoghaddamp@yahoo.com

بیشتر ...
<h6 dir="rtl">&nbsp;</h6>

<p dir="rtl">دکتر ایمان صبخی<br />
متولد 1359/01/14<br />
تحصیلات: دکترای&nbsp; شیمی</p>
عضو موظف هیئت مدیره
 

دکتر ایمان صبخی
متولد 1359/01/14
تحصیلات: دکترای  شیمی

بیشتر ...

آدرس دفتر مرکزی:

تهران، میدان توحید، خیابان پرچم، تقاطع رودکی شمالی، پلاک 53 ، طبقه دوم

02166595006   |   کد پستی:1457867113


کارخانه:

سمنان، شهرک صنعتی شرق، میدان جمهوری، ابتدای خیابان وحدت، کارخانه شیمی دارو کوثر

33652157-023   |   کد پستی:3535168391


آزمایشگاه:

تهران، میدان توحید، ابتدای خیابان ستارخان، خیابان کوثر یکم، پلاک 24

66435211-021   |   66923141-021   |   کد پستی:1457784631