دفتر مرکزی


آدرس : تهران، میدان توحید، ابتدای خیابان ستارخان، خیابان کوثر یکم، پلاک 24

پست الکترونیک :

تلفن : _ | فکس :66593565

کارخانه


آدرس :

سمنان، شهرک صنعتی شرق، میدان جمهوری، ابتدای خیابان وحدت، کارخانه شیمی دارو کوثر

کد پستی:

3535168391

تلفن :

تلفن: 33652608 و 33652157-023
نمابر: 33652156-023


آزمایشگاه

آدرس :

تهران، میدان توحید، ابتدای خیابان ستارخان، خیابان کوثر یکم، پلاک 24

کد پستی:

1457784631

تلفن :

تلفن: 66435211-021
نمابر: 66571899-021

پست الكترونیكی آزمایشگاه: kosar.vet.lab@gmail.com
پست الكترونیكی بخش مولکولی: kowsarlabcenter@gmail.com

ثبت دیدگاه


پست الکترونیک
توضیحات

آدرس دفتر مرکزی:

تهران، میدان توحید، خیابان پرچم، تقاطع رودکی شمالی، پلاک 53 ، طبقه دوم

02166595006   |   کد پستی:1457867113


کارخانه:

سمنان، شهرک صنعتی شرق، میدان جمهوری، ابتدای خیابان وحدت، کارخانه شیمی دارو کوثر

33652157-023   |   کد پستی:3535168391


آزمایشگاه:

تهران، میدان توحید، ابتدای خیابان ستارخان، خیابان کوثر یکم، پلاک 24

66435211-021   |   66923141-021   |   کد پستی:1457784631